La nostra preocupació per a la millora mediambiental, junt amb les constants millores en processos  i tecnologia, ens va comprometre l’any 2002 assolir la certificació ISO 14001 i EMAS.

Aquestes certificacions acrediten que totes les operacions de valorització, emmagatzematge i transport de residus realitzades a les nostres instal·lacions es realitzen garantint un rigorós compliment de la normativa aplicable i amb el mínim impacte ambiental.
ISO 14001 EMAS eco Cambra Terrassa